SMART matematika

Interaktivní výuka matematiky na ZŠ

#smartmatematika

Nové technologie

Pomocí nejnovější verze SMART Notebooku jsou vytvořeny ideální studijní materiály odpovídající současným trendům. Výuka dále počítá se zapojením výukových animací vytvořených v Apple Keynote a umístěných veřejně na YouTube.

Pro žáka i učitele

Z projektu těží obě strany edukační reality. Učitel si usnadní a zpřehlední práci, díky tomu se může více věnovat samotné výuce. Žák má mnohem více zdrojů a možností k pochopení i procvičování.

Jednoduché ovládání

Práci s inovačními materiály zvládne téměř každý a naučit se je ovládat není nic složitého. Pokud máte ve škole veškeré potřebné vybavení, bude to hračka. Navíc k ruce máte vždy ke každému materiálu Příručku pro učitele, která Vám poradí a nasměruje.

Bez zvýšení nákladů

Celý projekt je zdarma. Pokud máte ve škole potřebnou techniku a software, nebude Vás zavedení materiálů do výuky stát ani korunu. Navíc v trošku skromnější variantě si vystačíte pouze s klasickým dataprojektorem a učitelským počítačem.

V plánu je vytvoření interaktivních inovativních výukových materiálů a jejich následná aplikace do výuky matematiky v šestém ročníku na základní škole. Materiály budou připravovány pro dvě šesté třídy a následně zkušebně zařazeny do výuky pro účely testování jejich funkčnosti. Vše je zatím součástí jedné neobyčejné bakalářské práce, a pokud se vše podaří, budeme pokračovat i do budoucna! Pod střechou Katedry informačních a komunikačních technologií PdF Ostravské univerzity jdeme vstříc jiným hodinám matematiky… zajímavějším, modernějším, kvalitnějším, které žáky více naučí a budou je bavit. 

Jakub Romba

Jakub Romba

autor projektu

Testovací provoz

Základní škola U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,
příspěvková organizace

Chci se přidat. Co je k tomu potřeba?
Používat materiály ve výuce může každý. Potřeba je SMART Notebook v kompatibilní verzi, projektor nebo nejlépe interaktivní tabule s poměrem stran 4:3, mít možnost stažení materiálů z tohoto webu

O webu smartmatematika.cz

Na těchto stránkách najdete mnoho přínosných a užitečný informací. Ať už jste žák, a nebo učitel.

Učitel může použít ve své výuce materiály pro celou oblast desetinných čísel. A to beze změn, nebo si je upraví podle potřeby. Event. využije jen ty materiály nebo části materiálů, které potřebuje. Vše je dostupné online z každé učebny na každé škole v Česku, která má internetové připojení. Pak už je potřeba jen kompatibilní software (Smart Notebook) a chuť pustit se do inovovaných hodin matematiky!

Nezapomeňte vysvětlit žákům přínos Smart matematiky pro ně. Pokud ve škole chybí, najdou si na tomto webu všechny potřebné informace. Jednou ze zásad interaktivity je zpětná vazba. U každého příkladu si tedy může zobrazit jeho řešení. Pokud žák ve výuce výklad nepochopí, na YouTube si najde výukovou videoanimaci s komentářem. Ta navíc navazuje na všechny materiály. Možná od učitele dostane pracovní list. Pokud se ztratí, není problém vytisknout z našeho webu nový. Nebo si vytisknout dva i pro domácí počítání.

Vše je pod odkazem Materiály. Co přesně tam ale najdete?

Smart Notebook

Výklad a procvičování k danému tématu (soubory jsou členěny po tématických celcích, např. sčítání desetinných čísel, odčítání apod.)

Příručka pro učitele

Nezbytná součást souboru Smart Notebook. Veškeré potřebné informace pro učitele, nápady, inspirace a pokyny, jak s materiálem pracovat.

Pracovní list pro žáky

Pokud chcete ušetřit žákům opisování příkladů, nebo nemáte ve třídě techniku a přesto chcete využít naše materiály, vytiskněte si pracovní listy.

Kvíz / hra / aktivita [K]

Když zbude volný čas, upevněte a procvičte znalosti žáků pomocí interaktivní hry nebo kvízu pro celou třídu.

Výuková videoanimace [V]

Může Vám pomoci při výkladu, ale především je určena k samostudiu. Tedy když žáci ve škole něčemu nerozumí, doma mají dostupný nástroj, ze kterého mohou učivo pochopit.

Máte otázky? Ozvěte se

© 2019 Jakub Romba
romba.jakub@gmail.com